ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
341ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีในแผนรายจ่ายประจำปี 3 รายการ วิไลวรรณ6 ส.ค.62 14:37
342ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 13:18
343ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 13:17
344ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 13:15
345ประกาศผู้ชนะการเสนอราา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนต์ ฯ รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 13:12
346ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องขัดพื้น วิไลวรรณ6 ส.ค.62 11:08
347ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:06
348ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:04
349ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:02
350ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:01
351ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:59
352ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:57
353ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:56
354ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:54
355ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซ์เป็นระบบดิจิตอล สมชาย6 ส.ค.62 09:51
356ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ วิไลวรรณ6 ส.ค.62 09:49
357ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:43
358ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:41
359ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลวรรณ5 ส.ค.62 15:38
360ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลวรรณ5 ส.ค.62 14:02
ทั้งหมด : 2276 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [Next] [Last Page]