ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
341ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พชอ.ครั้งที่2 สสอ.ภาชี สุเทพ14 พ.ค.62 13:44
342ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร14 พ.ค.62 11:20
343ราคากลางปรับปรุงกระจกอาคาร รพ.สต.พิตเพียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์14 พ.ค.62 10:46
344ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงกระจกอาคาร รพ.สต.พิตเพียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์14 พ.ค.62 10:46
345ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 พ.ค.62 16:17
346ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 พ.ค.62 16:04
347ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 พ.ค.62 15:24
348ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 พ.ค.62 15:03
349สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์13 พ.ค.62 11:16
350สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว จ้างเหมา สุนิสา13 พ.ค.62 10:36
351สรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เมย 62 สุนิสา13 พ.ค.62 10:31
352สรุปผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เมย 62 สุนิสา13 พ.ค.62 10:31
353สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม เมย 62 สุนิสา13 พ.ค.62 10:30
354สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ เมย 62 สุนิสา13 พ.ค.62 10:29
355ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 พ.ค.62 09:50
356ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 พ.ค.62 15:46
357ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 พ.ค.62 15:38
358ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 พ.ค.62 15:32
359ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 พ.ค.62 15:18
360ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 พ.ค.62 15:04
ทั้งหมด : 1806 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [Next] [Last Page]