ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
361ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.วังจุฬา (หมู่ที่ ๑) อำเภอวังน้อย สุพัฒน์7 ก.พ.62 08:51
362แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน2เครื่อง รพสต.บ้านโพ อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:06
363แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง รพสต.เชียงรากน้อย อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:04
364แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ของรพสต.บ้านโพ อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:03
365เผยแพร่แผนการจ้างจัดทำกัดสาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา6 ก.พ.62 14:27
366ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักแพทย์และห้องเก็บของชั้น4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล6 ก.พ.62 13:54
367ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.ทางช้าง ประกอบ5 ก.พ.62 15:34
368ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา amlodipine 5 mg_กพ.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ก.พ.62 15:02
369ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ก.พ.62 10:30
370ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.พ.62 15:38
371ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Endotracheal Tube โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 15:08
372ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 15:07
373ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรแกรมและเครื่องแสกน โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 14:44
374ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้ BMS Smart Hospital Kiosk โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 14:43
375ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.พ.62 11:45
376แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ4 ก.พ.62 10:53
377ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.มหาพราหมณ์ ประกอบ4 ก.พ.62 10:47
378ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ก.พ.62 10:07
379ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร31 ม.ค.62 16:28
380ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล31 ม.ค.62 10:42
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]