ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
361ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องขัดพื้น วิไลวรรณ6 ส.ค.62 11:08
362ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:06
363ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:04
364ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:02
365ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 10:01
366ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:59
367ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:57
368ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:56
369ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:54
370ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซ์เป็นระบบดิจิตอล สมชาย6 ส.ค.62 09:51
371ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ วิไลวรรณ6 ส.ค.62 09:49
372ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ. อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:43
373ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย6 ส.ค.62 09:41
374ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลวรรณ5 ส.ค.62 15:38
375ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลวรรณ5 ส.ค.62 14:02
376ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ5 ส.ค.62 13:49
377ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ส.ค.62 09:48
378ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ส.ค.62 16:08
379ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ส.ค.62 12:46
380ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร2 ส.ค.62 14:33
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]