ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
381ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ส.ค.62 14:23
382ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๙ รายการ สุนิสา23 ส.ค.62 13:59
383ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) สุนิสา23 ส.ค.62 13:54
384ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระเช็ดหน้า) สุนิสา23 ส.ค.62 13:52
385ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ส.ค.62 13:43
386ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สมชาย23 ส.ค.62 09:42
387ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สมชาย23 ส.ค.62 09:40
388ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:36
389ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:14
390ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(แก๊สหุงต้ม) จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:12
391ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:10
392ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:09
393ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน/งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:07
394ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ส.ค.62 09:05
395ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ส.ค.62 15:29
396ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ส.ค.62 14:57
397ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ส.ค.62 14:33
398ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ส.ค.62 14:07
399ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย22 ส.ค.62 10:56
400ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย22 ส.ค.62 10:55
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]