ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
381สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:55
382สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
383สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
384สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:52
385สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ศุทธินี28 ม.ค.62 01:17
386สำเนาคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
387สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็ยรักษาเงินฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
388ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
389สำเนาประกาศการต่อต้านทุจริต ปี 2562 ของ สาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
390รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:54
391ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา25 ม.ค.62 15:09
392ประกาศกระบวนการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา25 ม.ค.62 15:01
393ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา25 ม.ค.62 14:46
394รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา25 ม.ค.62 14:39
395ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Comply Strip โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ม.ค.62 13:26
396ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือส่องหลอดลม Laryngoscope โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ม.ค.62 13:25
397ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ม.ค.62 16:43
398แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ชัยณรงค์24 ม.ค.62 15:55
399แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๒(งบค่าเสื่อม๗๐%) สุเทพ24 ม.ค.62 15:52
400ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชัยณรงค์24 ม.ค.62 15:50
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]