ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
421ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:17
422ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 ก.ค.62 15:17
423ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:14
424flow chart การจ่ายเงิน สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:11
425โครงสร้าง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.บางซ้าย ศุทธินี23 ก.ค.62 15:10
426ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สสอ.ภาชี สุเทพ23 ก.ค.62 11:42
427ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:33
428ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:08
429ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:06
430ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย23 ก.ค.62 11:04
431ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบยาเสพติด) สุนิสา23 ก.ค.62 10:42
432สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 สมชาย23 ก.ค.62 10:07
433ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล23 ก.ค.62 09:24
434ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ค.62 15:43
435ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ค.62 14:17
436ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ค.62 13:51
437ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย22 ก.ค.62 11:23
438ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รพ.อุทัย สมชาย22 ก.ค.62 11:21
439ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฐานตั้งถังน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ค.62 11:20
440ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ก.ค.62 15:36
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]