ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
441ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:35
442ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:32
443ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ตรวจคุณภาพน้ำ) จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:30
444ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 งาน รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:28
445้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:26
446ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:24
447ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย19 ส.ค.62 09:22
448ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ วิไลวรรณ19 ส.ค.62 08:43
449รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ16 ส.ค.62 08:22
450รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ16 ส.ค.62 08:21
451รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 ส.ค.62 08:20
452รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ16 ส.ค.62 08:20
453รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ16 ส.ค.62 08:19
454รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ16 ส.ค.62 08:18
455รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ16 ส.ค.62 08:17
456รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ16 ส.ค.62 08:16
457ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ข้าวกล้อง) 2 สค 62 สุนิสา15 ส.ค.62 15:06
458ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วิไลวรรณ15 ส.ค.62 14:50
459ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) สุนิสา15 ส.ค.62 14:39
460ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องบริโภค (น้ำแข็ง) สุนิสา15 ส.ค.62 14:38
ทั้งหมด : 2444 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]