ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
441แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ (งบโครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี) ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์24 ม.ค.62 09:39
442สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:44
443สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:43
444สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:41
445แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสาธารณสุข 100 ปี สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:38
446ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลบางไทร 1 หลัง ศรัญญา23 ม.ค.62 15:59
447ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน สสอ.อุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:33
448รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:30
449ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 15:09
450คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:00
451ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 14:54
452รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 14:00
453รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:53
454รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:51
455รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:50
456การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โครงการ โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:49
457แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:45
458สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 12:57
459แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 11:32
460เผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 11:10
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]