ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
481ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 เม.ย.62 16:20
482ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 เม.ย.62 15:21
483ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 เม.ย.62 14:33
484ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 เม.ย.62 14:29
485ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 เม.ย.62 13:13
486ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 เม.ย.62 10:14
487ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 เม.ย.62 09:46
488ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 เม.ย.62 14:05
489ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 เม.ย.62 11:45
490จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 เม.ย.62 13:56
491ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:47
492ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอุ่นเชื้อ แบบอ่านผลแก๊สETOอัตโนมัติ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:46
493ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:43
494ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
495เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ - มีค 62 สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
496กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:47
497ประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:30
498แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บางบาล ประจำปี 2562 ประกอบ23 เม.ย.62 15:08
499แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
500จัดประชุม ITA ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]