ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
501รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ12 ก.ค.62 09:17
502รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ12 ก.ค.62 09:17
503รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ12 ก.ค.62 09:16
504รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ12 ก.ค.62 09:15
505รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ12 ก.ค.62 09:13
506ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เฝือก Aluminium Splint 3/4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 09:00
507ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:59
508ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:58
509ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:58
510ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Hard Collar โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:57
511ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:57
512ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับงานผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:56
513ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:55
514ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือล้างเครื่องมือแพทย์ข้อศอก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:54
515ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Vicryl Plus Antibacterial 1/0 ติดเข็ม 40 mm โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:53
516ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง ๑๗ รายการ สุขกิจ11 ก.ค.62 11:47
517รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ (เดือนมิถุนายน 2562) สุนิสา11 ก.ค.62 08:58
518ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาติดตั้งผนังกั้นห้อง สุนิสา10 ก.ค.62 14:10
519ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 สุนิสา10 ก.ค.62 14:09
520ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งผนังกั้นห้อง สุนิสา10 ก.ค.62 14:09
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]