ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
501ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 ม.ค.62 11:39
502work flow กระบวนการดำเนินการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สสอ.บางบาล ประกอบ16 ม.ค.62 10:59
503ประกาศจังหวัดฯ เรื่องเผยแพร่แสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี 2562 ประกอบ16 ม.ค.62 10:25
504ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา15 ม.ค.62 15:41
505ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2562 โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา15 ม.ค.62 13:29
506ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้าง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ม.ค.62 12:06
507เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดเงื่อนไข การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา14 ม.ค.62 16:59
508สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ธ.ค.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:18
509สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล พ.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:17
510สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ต.ค.60-ก.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:16
511รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:38
512แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:29
513สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:05
514ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 ม.ค.62 09:22
515ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ10 ม.ค.62 16:22
516ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเพยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ม.ค.62 14:51
517ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:21
518ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:18
519ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:16
520เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 สุนิสา9 ม.ค.62 13:57
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]