ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
521ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ก.ค.62 12:23
522ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ก.ค.62 12:07
523ประกาศเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย9 ก.ค.62 11:41
524ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย9 ก.ค.62 11:39
525ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ค.62 17:23
526ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่5) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 16:02
527ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่4) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 16:01
528ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่3) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 15:59
529ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่2) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 15:58
530ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 15:56
531ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมา สสอ.มหาราช ชัยรัตน์8 ก.ค.62 11:13
532สรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ มิย 62 สุนิสา5 ก.ค.62 16:24
533สรุปผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ มิย 62 สุนิสา5 ก.ค.62 16:22
534ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.ค.62 09:00
535ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (งบยาเสพติด) สุนิสา3 ก.ค.62 14:29
536ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (งบยาเสพติด) สุนิสา3 ก.ค.62 14:28
537สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พค. 2562 สุนิสา3 ก.ค.62 10:04
538ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ค.62 08:57
539ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3ของ สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ค.62 08:51
540การเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการภารกิจหลักสสอลาดบัวหลวงEB5_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:41
ทั้งหมด : 2276 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [Next] [Last Page]