ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
521ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ม.ค.62 15:03
522สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 ม.ค.62 10:16
523ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:57
524ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:57
525ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา M-Sling โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:52
526ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:51
527ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:51
528ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ปรอทดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:50
529ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์คงทน Stethoscope ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:49
530ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:48
531ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:48
532ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:46
533ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:46
534ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จุกขวด Chest Drain แก้ว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:45
535ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Arm cuff BP โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:44
536ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ออกซิเจน) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:42
537ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:41
538ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต NIBP โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:40
539ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:40
540ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:40
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]