ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (งบยาเสพติด) สุนิสา3 ก.ค.62 14:28
542สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พค. 2562 สุนิสา3 ก.ค.62 10:04
543ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ค.62 08:57
544ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3ของ สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ค.62 08:51
545การเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการภารกิจหลักสสอลาดบัวหลวงEB5_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:41
546บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างสสอลาดบัวหลวงEB4_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:40
547เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี๒๕๖๒สสอลาดบัวหลวงEB3_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:37
548มาตรการในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสสอลาดบัวหลวงEB2_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:36
549การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๑ปีที่ผ่านมาสสอลาดบัวหลวง_EB1_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:34
550การจัดระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สสอลาดบัวหลวงEB8_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:31
551รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างฯ(ป้องกันปราบปรามทุจริต) ศุทธินี3 ก.ค.62 02:25
552แผนดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย(ป้องกันปราบปรามการทุจริต) ศุทธินี2 ก.ค.62 16:40
553ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษร จำนวน ๓ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา2 ก.ค.62 12:07
554ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา2 ก.ค.62 12:07
555ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม BMS-HOSxP V๓ เป็น BMS-HOSxP XE แบบประหยัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร2 ก.ค.62 11:25
556สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พค 2562 (บริหาร) สุนิสา1 ก.ค.62 11:05
557ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:56
558ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สุนิสา1 ก.ค.62 09:51
559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ห้องจ่ายยา คลังยา สุนิสา1 ก.ค.62 09:44
560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:39
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]