ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไม้พันสำลี No.M โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:39
542ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:38
543ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ม.ค.62 17:50
544ราคากลางซ่อมแซมรพสต.บ้านโพธิ์ สุขกิจ7 ม.ค.62 16:51
545คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด/ปลดประกาศ สุเทพ4 ม.ค.62 10:35
546รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ4 ม.ค.62 10:32
547แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ปีงบประมาณ 2562(งวดที่ 1) ประกอบ3 ม.ค.62 15:30
548แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม) ประกอบ3 ม.ค.62 14:42
549แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม) ประกอบ3 ม.ค.62 14:40
550ประกาศ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 13:50
551ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ๒ รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 11:16
552ประกาศราคากลางยา_losartan มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 09:01
553ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 11 รายการ_มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 09:00
554ประกาศราคากลางยา simvastatin และ balm_มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 09:00
555ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ นิภา2 ม.ค.62 09:29
556แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ณรงค์29 ธ.ค.61 12:24
557รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 ณรงค์29 ธ.ค.61 12:23
558สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:20
559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:19
560แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:16
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]