ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ5 เม.ย.62 13:19
562รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ5 เม.ย.62 13:19
563รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ5 เม.ย.62 13:18
564โรงพยาบาลมหาราช ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพราข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน พ.ศ.2561 เมธาพร5 เม.ย.62 10:44
565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7 รายการ สำหรับการทำผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:42
566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา External paddle Telemed จำนวน 5 ชุด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:40
567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% 170กรัม จำนวน 50 กระป๋อง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:38
568ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:37
569ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:36
570ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:36
571ประกาศราคากลางยา_losartan และ Simvastatin 20 mg _เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:33
572ประกาศราคากลางยา_Metformin เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:33
573ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 12 รายการ_เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:32
574สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 เม.ย.62 10:10
575แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) สสอ.นครหลวง ไพบูลย์2 เม.ย.62 11:25
576ประกาศแผนจัดจ้างต่อเติมพื้นคอนกรีดเสริมเหล็กรอบอาคาร รพสต.บางกระสั้น อนุสรณ์1 เม.ย.62 16:11
577ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ1 เม.ย.62 16:00
578เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 เม.ย.62 15:28
579เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 เม.ย.62 15:27
580ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรั้วของ รพสต.บ้านนา อ.มหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชัยรัตน์28 มี.ค.62 11:48
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]