ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
561รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างฯ(ป้องกันปราบปรามทุจริต) ศุทธินี3 ก.ค.62 02:25
562แผนดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย(ป้องกันปราบปรามการทุจริต) ศุทธินี2 ก.ค.62 16:40
563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษร จำนวน ๓ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา2 ก.ค.62 12:07
564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา2 ก.ค.62 12:07
565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม BMS-HOSxP V๓ เป็น BMS-HOSxP XE แบบประหยัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร2 ก.ค.62 11:25
566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พค 2562 (บริหาร) สุนิสา1 ก.ค.62 11:05
567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:56
568ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สุนิสา1 ก.ค.62 09:51
569ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ห้องจ่ายยา คลังยา สุนิสา1 ก.ค.62 09:44
570ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:39
571ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:35
572ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กร ๒๘๕๑ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:31
573ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามรายงานขอซื้อที่ 185 สุนิสา1 ก.ค.62 09:28
574ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล๊กและยกระดับพื้นรพสต,หัวเวียง สุขกิจ28 มิ.ย.62 23:00
575ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุดำเนินงานยาเสพติด ชัยรัตน์28 มิ.ย.62 15:50
576ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ชัยรัตน์28 มิ.ย.62 15:50
577ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อนำ้มัน ชัยรัตน์28 มิ.ย.62 15:49
578ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:34
579ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:19
580ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:18
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]