ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
41รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ เดือน กันยายน 2562 สุนิสา10 ต.ค.62 15:50
42ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ต.ค.62 14:21
43ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (เคมีภัณฑ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ต.ค.62 12:37
44ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ต.ค.62 11:52
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สุนิสา10 ต.ค.62 11:16
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ สุนิสา10 ต.ค.62 11:15
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ สุนิสา10 ต.ค.62 11:14
48ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ต.ค.62 17:50
49ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ต.ค.62 14:51
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 Laser) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล9 ต.ค.62 14:08
51รายงานผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กย 62 สุนิสา9 ต.ค.62 11:57
52รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ9 ต.ค.62 11:12
53รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ9 ต.ค.62 11:11
54รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ9 ต.ค.62 11:09
55รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ9 ต.ค.62 11:07
56รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กย 62 สุนิสา9 ต.ค.62 11:06
57รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ9 ต.ค.62 11:06
58รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ9 ต.ค.62 11:05
59รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ9 ต.ค.62 11:04
60รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ9 ต.ค.62 11:03
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]