ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Cybow 2MAC (Microalbumin) 60ขวด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:16
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:14
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตรวจทางห้องปฏิบัติการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ก.พ.62 08:13
44ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.พ.62 15:23
45ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.พ.62 14:53
46ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.พ.62 14:21
47แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดตะกู ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ7 ก.พ.62 13:57
48ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.บางบาล ประกอบ7 ก.พ.62 13:52
49ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.พ.62 13:51
50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.วังจุฬา (หมู่ที่ ๑) อำเภอวังน้อย สุพัฒน์7 ก.พ.62 08:51
51แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน2เครื่อง รพสต.บ้านโพ อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:06
52แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง รพสต.เชียงรากน้อย อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:04
53แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ของรพสต.บ้านโพ อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:03
54เผยแพร่แผนการจ้างจัดทำกัดสาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา6 ก.พ.62 14:27
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักแพทย์และห้องเก็บของชั้น4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล6 ก.พ.62 13:54
56ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.ทางช้าง ประกอบ5 ก.พ.62 15:34
57ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา amlodipine 5 mg_กพ.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ก.พ.62 15:02
58ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ก.พ.62 10:30
59ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.พ.62 15:38
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Endotracheal Tube โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 15:08
ทั้งหมด : 1228 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [Next] [Last Page]