ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
41ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องบริโภค (น้ำแข็ง) สุนิสา15 ส.ค.62 14:38
42ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา กค 62 สุนิสา15 ส.ค.62 14:36
43ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ กค 62 สุนิสา15 ส.ค.62 14:35
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ15 ส.ค.62 13:45
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วิไลวรรณ15 ส.ค.62 11:32
46ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คลิฟต์เป็นรายครั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร14 ส.ค.62 15:36
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 รพ.อุทัย สมชาย14 ส.ค.62 10:39
48สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.-ก.ค 62 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์14 ส.ค.62 09:47
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะติเชื้อ ก.ค.62 วิไลวรรณ14 ส.ค.62 08:30
50ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ส.ค.62 16:31
51ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ส.ค.62 16:21
52ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ส.ค.62 16:17
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย สมชาย13 ส.ค.62 14:49
54รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒) สุนิสา13 ส.ค.62 14:41
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 14:17
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาERIG vaccine สุภัตรา13 ส.ค.62 11:35
57ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อตรายางชื่อแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิไลวรรณ13 ส.ค.62 11:17
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ13 ส.ค.62 10:15
59สรุปผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เดือน กค 62 สุนิสา13 ส.ค.62 09:28
60ประกาศราคากลางยา sodium valproate hyoscine และ enoxaparin _กค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ส.ค.62 09:12
ทั้งหมด : 2023 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [Next] [Last Page]