ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
41ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:10
42ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:09
43ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:08
44ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นค 6724 รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:07
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยูนิตทำฟัน รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:05
46ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:05
47ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2562 ประกอบ13 มิ.ย.62 13:35
48ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 15:17
49ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 15:13
50ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 14:52
51ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 14:25
52ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 มิ.ย.62 15:12
53ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 มิ.ย.62 15:08
54สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์11 มิ.ย.62 11:47
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:26
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:25
57ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:20
58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัาง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ระดับ ๗-๘ รพ.วังน้อย สุนิสา11 มิ.ย.62 10:47
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำลี โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:01
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:00
ทั้งหมด : 1649 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]