ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
41ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 เม.ย.62 15:01
42แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์18 เม.ย.62 11:18
43สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์18 เม.ย.62 11:17
44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 มงคล11 เม.ย.62 09:49
45แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ10 เม.ย.62 15:02
46ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2ของ สสอ.ภาชี สุเทพ10 เม.ย.62 08:15
47รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ5 เม.ย.62 13:23
48รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ5 เม.ย.62 13:23
49รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ5 เม.ย.62 13:22
50รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ5 เม.ย.62 13:21
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ5 เม.ย.62 13:20
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ5 เม.ย.62 13:19
53รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ5 เม.ย.62 13:19
54รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ5 เม.ย.62 13:18
55โรงพยาบาลมหาราช ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพราข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน พ.ศ.2561 เมธาพร5 เม.ย.62 10:44
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7 รายการ สำหรับการทำผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:42
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา External paddle Telemed จำนวน 5 ชุด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:40
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% 170กรัม จำนวน 50 กระป๋อง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:38
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:37
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:36
ทั้งหมด : 1336 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [Next] [Last Page]