ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
601 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 มี.ค.62 13:50
602 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ16 มี.ค.62 13:49
603 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ16 มี.ค.62 13:48
604รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ16 มี.ค.62 13:47
605แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ปี 2562 ประกอบ15 มี.ค.62 15:13
606ขั้นตอนการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ15 มี.ค.62 15:11
607ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล14 มี.ค.62 17:55
608รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 15:59
609รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/จ้างเหมา/ซ่อมบำรุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 10:37
610รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 10:36
611รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 10:35
612แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางบาล ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ12 มี.ค.62 17:03
613แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ12 มี.ค.62 16:18
614ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บ้านกุ่ม ประกอบ12 มี.ค.62 16:17
615ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.มหาพราหมณ์ ประกอบ12 มี.ค.62 16:16
616ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.ไทรน้อย ประกอบ12 มี.ค.62 16:15
617ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลของ รพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ12 มี.ค.62 11:03
618ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:36
619ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Needle โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:35
620ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1.Syringe 3cc/2.Syringe 5cc/3.Syringe 20cc โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 มี.ค.62 09:34
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]