ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
621สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 62 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 มิ.ย.62 10:23
622ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 มิ.ย.62 15:34
623ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา21 มิ.ย.62 12:07
624ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสอ.ภาชี สุเทพ21 มิ.ย.62 08:59
625ขอเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.บางหัก ประกอบ20 มิ.ย.62 15:51
626ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำฯ รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:25
627ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาภายใน) สุนิสา20 มิ.ย.62 12:24
628ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำแข็งหลอด) รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:23
629ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 มิ.ย.62 11:38
630ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.กบเจา ประกอบ20 มิ.ย.62 10:52
631ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:35
632ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:33
633แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์19 มิ.ย.62 13:43
634ผลการการดำเนินงานตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:59
635แผนการปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:52
636ประกาศราคากลางงาจ้างทำกรงกันนก และปรับปรุงห้องผู้บริหาร สสอ.มหาราช ชัยรัตน์19 มิ.ย.62 10:39
637เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา19 มิ.ย.62 09:51
638ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 15:06
639ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 09:42
640ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Nylon โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:08
ทั้งหมด : 2276 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [Next] [Last Page]