ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
621ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านบ้านหนองจิก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:11
622ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สุเทพ30 พ.ย.61 13:53
623ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล27 พ.ย.61 08:06
624ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล27 พ.ย.61 08:05
625ประกาศแผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 นิภา26 พ.ย.61 09:37
626เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 พ.ย.61 09:33
627ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 พ.ย.61 15:54
628ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:15
629ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บางนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:14
630ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 24 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:16
631ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:15
632ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุง Disposable โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:14
633ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:12
634ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อ.บางปะอิน อนุสรณ์21 พ.ย.61 16:25
635ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 5 รายการ_พย.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล20 พ.ย.61 09:43
636ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอิยุธยา สุระศักดิ์19 พ.ย.61 14:20
637สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 พ.ย.61 14:09
638แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
639แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
640แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:14
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]