ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
641ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำฯ รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:25
642ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาภายใน) สุนิสา20 มิ.ย.62 12:24
643ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำแข็งหลอด) รพ.วังน้อย สุนิสา20 มิ.ย.62 12:23
644ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 มิ.ย.62 11:38
645ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.กบเจา ประกอบ20 มิ.ย.62 10:52
646ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:35
647ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย20 มิ.ย.62 09:33
648แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์19 มิ.ย.62 13:43
649ผลการการดำเนินงานตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:59
650แผนการปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์19 มิ.ย.62 11:52
651ประกาศราคากลางงาจ้างทำกรงกันนก และปรับปรุงห้องผู้บริหาร สสอ.มหาราช ชัยรัตน์19 มิ.ย.62 10:39
652เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา19 มิ.ย.62 09:51
653ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 15:06
654ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 มิ.ย.62 09:42
655ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Nylon โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:08
656ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ รุ่น TE112 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:07
657ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล17 มิ.ย.62 21:07
658มาตราการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 17:56
659มาตราการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัด สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:18
660รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:14
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]