ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
661ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ก.ค.62 14:43
662ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 สุนิสา15 ก.ค.62 13:06
663ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ก.ค.62 10:56
664ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ก.ค.62 09:57
665ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.ค.62 14:58
666ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.ค.62 14:24
667ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.กบเจา ประกอบ12 ก.ค.62 13:57
668ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.ค.62 13:45
669ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.ค.62 13:41
670ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ สมชาย12 ก.ค.62 13:23
671ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สมชาย12 ก.ค.62 13:21
672ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.ค.62 10:17
673ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 สสอ นครหลวง ไพบูลย์12 ก.ค.62 09:52
674รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ12 ก.ค.62 09:19
675รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ12 ก.ค.62 09:19
676รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ12 ก.ค.62 09:18
677รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ12 ก.ค.62 09:17
678รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ12 ก.ค.62 09:17
679รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ12 ก.ค.62 09:16
680รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ12 ก.ค.62 09:15
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]