ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
681ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอกจ่ายกลาง โรงพยาบาลบางไทร 1 หลัง ศรัญญา31 ต.ค.61 11:17
682ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร31 ต.ค.61 10:33
683ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร31 ต.ค.61 10:29
684ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์30 ต.ค.61 18:13
685ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์30 ต.ค.61 17:54
686ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สุขกิจ30 ต.ค.61 09:48
687ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ29 ต.ค.61 13:01
688ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 อัจฉรียา29 ต.ค.61 10:33
689ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ประจำเดือนกันยายน 2561 อัจฉรียา29 ต.ค.61 10:32
690ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่ายข้อเขียน สุขกิจ26 ต.ค.61 22:23
691ประกาศราคากลาง metformin 500 mg และ methylsalicylate cream โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 ต.ค.61 14:32
692ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:30
693ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.บ้านลานเท อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:25
694ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:17
695ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Midcut/ถุงมือ Disposable Sterile No.M โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:17
696ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:17
697ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:16
698ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สาย Suction Tube / Urine bag 2000cc / ถุงรองปัสสาวะเด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:15
699ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Electrode disposable โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:13
700ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:13
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]