ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
681สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:11
682สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
683สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
684สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
685สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
686สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:08
687สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:58
688สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:57
689สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
690สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
691สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:55
692สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
693สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
694สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:52
695สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ศุทธินี28 ม.ค.62 01:17
696สำเนาคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
697สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็ยรักษาเงินฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
698ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
699สำเนาประกาศการต่อต้านทุจริต ปี 2562 ของ สาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
700รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:54
ทั้งหมด : 1806 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [Next] [Last Page]