ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
681ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:20
682ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัาง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ระดับ ๗-๘ รพ.วังน้อย สุนิสา11 มิ.ย.62 10:47
683ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำลี โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:01
684ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:00
685ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Needle โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 10:00
686ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ถุงมือ Disposable โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:59
687ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณที่มิใช่ยา IV SET ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:58
688ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควมคุมให้สารละลายทางหลอดเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:57
689ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวในเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 09:56
690ประกาศราคากลางยา 3 รายการ_มิย.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 มิ.ย.62 08:47
691ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 สุนิสา10 มิ.ย.62 14:46
692ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 14:27
693ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 14:09
694ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 13:58
695รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ10 มิ.ย.62 11:08
696รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ10 มิ.ย.62 11:08
697รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ10 มิ.ย.62 11:07
698รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ10 มิ.ย.62 11:06
699รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ10 มิ.ย.62 11:05
700รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ10 มิ.ย.62 11:05
ทั้งหมด : 2276 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [Next] [Last Page]