ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
701รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ10 มิ.ย.62 11:08
702รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ10 มิ.ย.62 11:07
703รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ10 มิ.ย.62 11:06
704รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ10 มิ.ย.62 11:05
705รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ10 มิ.ย.62 11:05
706รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ10 มิ.ย.62 11:04
707รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ10 มิ.ย.62 11:03
708ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 10:56
709ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 10:33
710ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลอุทัย สมชาย10 มิ.ย.62 09:51
711ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 09:32
712ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 15:19
713ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 14:55
714ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 14:29
715ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 11:39
716ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 11:15
717ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 10:53
718ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ถังออกซิเจนอลูมิเนียม ขนาด 500 L โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 มิ.ย.62 15:13
719ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 มิ.ย.62 15:12
720ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ สสอ.ภาชี สุเทพ7 มิ.ย.62 08:30
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]