ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
701ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้ BMS Smart Hospital Kiosk โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 14:43
702ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.พ.62 11:45
703แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ4 ก.พ.62 10:53
704ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.มหาพราหมณ์ ประกอบ4 ก.พ.62 10:47
705ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ก.พ.62 10:07
706ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร31 ม.ค.62 16:28
707ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล31 ม.ค.62 10:42
708แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 ม.ค.62 10:54
709ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเดินท่อแก๊สออกซิเจน สุนิสา30 ม.ค.62 10:36
710ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก ไม่ทนต่อการทุจริต(AYPH Zero Tolerance)ปีงบประมาณ2562 ชูชาติ30 ม.ค.62 10:33
711ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รพ.สต.ระโสม สุเทพ30 ม.ค.62 10:26
712ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.ภาชี สุเทพ30 ม.ค.62 10:25
713รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 29 ม.ค.62 15:10
714ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา29 ม.ค.62 14:47
715ประกาศเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง (ระดับจังหวัด 20%) ชมัยพร29 ม.ค.62 09:50
716ประกาศเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง (ระดับหน่วยบริการ 70%) ชมัยพร29 ม.ค.62 09:49
717ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องบริโภค สุนิสา29 ม.ค.62 08:44
718ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รพ.วังน้อย สุนิสา28 ม.ค.62 13:20
719สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:11
720สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:11
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]