ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
701ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:12
702ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:12
703ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:11
704ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:10
705ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:09
706ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Vicryl Plus Antibacterial No.2/0 ติดเข็ม 36mm โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:03
707ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ป้ายข้อมือผู้ใหญ่ สีขาว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:01
708ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Protien Test โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:01
709ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Autoclave Tape 3/4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:00
710ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 12:59
711ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Plaster Hypafix 10 cm x 10 cm โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 12:58
712ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Redon Bottle 400 cc โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 12:57
713ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:45
714ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องวัดความดัน รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:42
715ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้ว รพ.สต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:38
716ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการของ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:37
717โรงพยาบาลบางไทร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน 1 เครื่อง ศรัญญา24 ต.ค.61 16:44
718ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.คลองจิก อนุสรณ์23 ต.ค.61 20:28
719ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านพลับ อนุสรณ์23 ต.ค.61 20:10
720ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านลานเท อนุสรณ์23 ต.ค.61 20:02
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]