ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
721สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
722สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
723สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
724สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
725สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:08
726สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:58
727สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:57
728สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
729สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
730สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:55
731สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
732สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
733สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:52
734สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ศุทธินี28 ม.ค.62 01:17
735สำเนาคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
736สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็ยรักษาเงินฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
737ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
738สำเนาประกาศการต่อต้านทุจริต ปี 2562 ของ สาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:55
739รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:54
740ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา25 ม.ค.62 15:09
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]