ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
721ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 มิ.ย.62 09:32
722ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 15:19
723ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 14:55
724ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 14:29
725ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 11:39
726ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 11:15
727ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.62 10:53
728ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ถังออกซิเจนอลูมิเนียม ขนาด 500 L โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 มิ.ย.62 15:13
729ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 มิ.ย.62 15:12
730ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ สสอ.ภาชี สุเทพ7 มิ.ย.62 08:30
731ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร6 มิ.ย.62 15:24
732ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร6 มิ.ย.62 14:28
733ประกาศราคากลางยา simvastatin, gabapentin, และ calcium inj._มิย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล6 มิ.ย.62 08:39
734สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย6 มิ.ย.62 08:37
735สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธ.ค.61-พ.ค.62 สสอ.บางบาล ประกอบ5 มิ.ย.62 15:29
736ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 มิ.ย.62 10:35
737แผนจัดซื้อยา 2562 รพ.มหาราช นภสร2 มิ.ย.62 12:31
738ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 มิ.ย.62 15:41
739ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ งบค่าเสื่อม รพ.วังน้อย สุนิสา1 มิ.ย.62 13:27
740ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 มิ.ย.62 12:02
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]