ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
741โรงพยาบาลบางไทร ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ศรัญญา8 ต.ค.61 16:20
742ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) อัจฉรียา8 ต.ค.61 11:39
743ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ รพสต.บ้านลานเท ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:25
744ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ ของ รพสต.สามเรือน ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:11
745ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ของ รพสต.เชียงรากน้อย ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:07
746ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:05
747ประกาศราคากลางยา_losartan ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:53
748ประกาศราคากลางยา_amoxicillin dicloxacillin และ oseltamivir ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:52
749ประกาศราคากลาง_จัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 14 รายการ ตค 61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:51
750ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพสต.สามเรือน ปีงบประมาณ 2562 อนุสรณ์3 ต.ค.61 16:12
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ1 ต.ค.61 10:51
752ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของสสอ.ภาชี สุเทพ1 ต.ค.61 10:50
753ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding บุบผา1 ต.ค.61 10:21
754ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง บุบผา1 ต.ค.61 09:57
755เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมสถานีอนามัยลาดงา รวม 32 รายการ สุขกิจ28 ก.ย.61 21:46
756ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม รพ.สต.สนับทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สุพัฒน์28 ก.ย.61 10:49
757ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์28 ก.ย.61 10:32
758เผยแพร่ราคากลางค่าจ้างเหมาเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะติดเชื้อ สุนิสา28 ก.ย.61 10:21
759ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.พิตเพียน สสอ.มหาราช ชัยรัตน์27 ก.ย.61 13:10
760ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. รพ.สต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์26 ก.ย.61 17:22
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]