ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
761ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทาสีอาคาร รพ.สต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา(ครั้งที่๒) สุพัฒน์26 ก.ย.61 14:29
762ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา26 ก.ย.61 13:22
763ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมห้องเก็บขยะติดเชื้อ รพ.สต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ก.ย.61 12:22
764ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารซักฟอกจ่ายกลาง คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล24 ก.ย.61 14:02
765ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ก.ย.61 15:54
766ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์21 ก.ย.61 15:35
767ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย สุนิสา20 ก.ย.61 11:36
768สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 ก.ย.61 11:30
769สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร20 ก.ย.61 11:29
770โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR : Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ศรัญญา19 ก.ย.61 16:12
771ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ชนม์นิภา19 ก.ย.61 15:56
772ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ชนม์นิภา19 ก.ย.61 15:54
773ประกาศราคากลางซ่อมแซมสีอาคาร รพสต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบ19 ก.ย.61 13:49
774ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์19 ก.ย.61 11:56
775ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร17 ก.ย.61 15:07
776ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมประจำเดือน สิงหาคา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อัจฉรียา17 ก.ย.61 09:02
777เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมในช่องปาก รพ.วังน้อย สุนิสา14 ก.ย.61 16:03
778ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์14 ก.ย.61 10:33
779ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ปี 2561 ประกอบ13 ก.ย.61 20:23
780แก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์13 ก.ย.61 09:41
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]