ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
761คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ สมพิศ24 ม.ค.62 11:44
762ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน สมพิศ24 ม.ค.62 11:41
763รายงานวิเคราะหฺ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ24 ม.ค.62 11:39
764ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ม.ค.62 11:21
765แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์24 ม.ค.62 10:30
766แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบยาเสพติด) สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์24 ม.ค.62 10:29
767รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์24 ม.ค.62 09:51
768แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ (งบโครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี) ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์24 ม.ค.62 09:39
769สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:44
770สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:43
771สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:41
772แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสาธารณสุข 100 ปี สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 17:38
773ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลบางไทร 1 หลัง ศรัญญา23 ม.ค.62 15:59
774ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน สสอ.อุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:33
775รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:30
776ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 15:09
777คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 15:00
778ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์23 ม.ค.62 14:54
779รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 14:00
780รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:53
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]