ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
761ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร29 พ.ค.62 10:15
762ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 พ.ค.62 14:08
763ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 พ.ค.62 11:06
764ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 พ.ค.62 09:12
765ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 พ.ค.62 15:02
766สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:20
767สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:19
768สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:18
769สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:16
770สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:15
771สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:13
772สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย27 พ.ค.62 10:12
773สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 พ.ค.62 14:40
774ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 พ.ค.62 14:34
775สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 พ.ค.62 13:17
776ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 15:51
777ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 15:24
778ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล24 พ.ค.62 14:55
779ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 14:12
780ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 พ.ค.62 13:45
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]