ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
61ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 ก.ย.62 15:08
62ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบประปา จำนวน 2 รายการ วิไลวรรณ11 ก.ย.62 14:09
63รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ เดือนสิงหาคม 2562 สุนิสา11 ก.ย.62 13:02
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิไลวรรณ11 ก.ย.62 10:36
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ วิไลวรรณ11 ก.ย.62 09:26
66ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 ก.ย.62 09:26
67ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 ก.ย.62 09:22
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา จำนวน 18 รายการ วิไลวรรณ11 ก.ย.62 08:28
69 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ก.ย.62 16:26
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายไวนิล โครงแพทย์แผนไทย วิไลวรรณ10 ก.ย.62 14:37
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออิฐบล็อค 100 ก้อน วิไลวรรณ10 ก.ย.62 13:48
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ10 ก.ย.62 10:46
73ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ก.ย.62 09:41
74ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาซื้ออุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 70 ชุด วิไลวรรณ10 ก.ย.62 09:37
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 09:09
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 09:08
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 09:06
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 07:51
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 07:51
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ วิไลวรรณ10 ก.ย.62 07:50
ทั้งหมด : 2291 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]