ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
61ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ สมชาย12 ก.ค.62 13:23
62ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สมชาย12 ก.ค.62 13:21
63ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.ค.62 10:17
64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 สสอ นครหลวง ไพบูลย์12 ก.ค.62 09:52
65รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ12 ก.ค.62 09:19
66รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ12 ก.ค.62 09:19
67รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ12 ก.ค.62 09:18
68รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ12 ก.ค.62 09:17
69รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ12 ก.ค.62 09:17
70รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ12 ก.ค.62 09:16
71รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ12 ก.ค.62 09:15
72รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ12 ก.ค.62 09:13
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เฝือก Aluminium Splint 3/4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 09:00
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:59
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:58
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:58
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Hard Collar โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:57
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:57
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ สำหรับงานผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:56
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:55
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]