ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
781ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์27 มิ.ย.62 10:10
782ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์27 มิ.ย.62 10:09
783ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์27 มิ.ย.62 10:08
784ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์27 มิ.ย.62 10:07
785สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์27 มิ.ย.62 10:05
786สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์27 มิ.ย.62 10:05
787ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 มิ.ย.62 09:49
788ระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 มิ.ย.62 10:17
789ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 มิ.ย.62 09:38
790ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:12
791ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ออกซิเจน) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:11
792ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:11
793ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Syringe Insulin 50 IU ติดเข็ม 27x1/2 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:09
794ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Medicut โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:07
795ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูกและข้อ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 มิ.ย.62 09:06
796ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภค รพสต.วัดตะกู ประกอบ25 มิ.ย.62 14:56
797รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ สุนิสา25 มิ.ย.62 13:59
798ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สุนิสา25 มิ.ย.62 13:59
799ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 มิ.ย.62 11:45
800ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 มิ.ย.62 10:33
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]