ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
781รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:51
782รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:50
783การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โครงการ โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:49
784แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 13:45
785สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 12:57
786แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 11:32
787เผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 11:10
788เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 11:07
789เผยแพร่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:28
790ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:09
791ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:08
792ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:04
793ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:04
794ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:02
795ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 09:53
796บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:49
797การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:47
798รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปี 2561 ร.พ.ผักไห่ วลีพร23 ม.ค.62 09:43
799รพ.มหาราช ขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เมธาพร23 ม.ค.62 09:06
800แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:57
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]