ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
781โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) ศรัญญา12 ก.ย.61 15:53
782ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สสอ.ภาชี สุเทพ12 ก.ย.61 13:19
783รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ12 ก.ย.61 13:18
784ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.ย.61 11:19
785ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและฝ้าเพดานบ้านพักนักศึกษา จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 ก.ย.61 15:41
786ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลผักไห่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding วลีพร11 ก.ย.61 14:44
787สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์11 ก.ย.61 13:55
788ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.พิตเพียน สสอ.มหาราช ชัยรัตน์11 ก.ย.61 13:18
789จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง บุบผา11 ก.ย.61 10:44
790ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่ีนเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.วังน้อย สุนิสา10 ก.ย.61 15:42
791ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบานประตูห้องฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ก.ย.61 10:37
792ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานระบบ Nurse Call อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ชั้น (ชั้น 5 ห้อง พิเศษ) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ก.ย.61 13:41
793ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ก.ย.61 15:06
794แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2562 ของ สสอ.บางซ้าย ศุทธินี5 ก.ย.61 14:56
795สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย5 ก.ย.61 14:41
796ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.ย.61 15:51
797ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.ย.61 14:43
798ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ระยยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.ย.61 14:16
799ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 ก.ย.61 10:30
800ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.ย.61 10:17
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]