ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
801แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:55
802แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:54
803แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:53
804ประกาศโรงพยาบาลอุทัย เรืองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
805สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
806ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:33
807ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:32
808แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 62 และคำสั่งปิดปลดประกาศ โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:31
809รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:22
810ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.วังน้อย สุนิสา22 ม.ค.62 16:14
811ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุทัย สมชาย22 ม.ค.62 11:32
812แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสาธารณสุข 100 ปีฯ สสอ.นครหลวง ไพบูลย์21 ม.ค.62 16:09
813ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ร.พ.ผักไห่ วลีพร21 ม.ค.62 14:55
814ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อเครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ม.ค.62 08:57
815ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ม.ค.62 10:51
816ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์18 ม.ค.62 09:30
817สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลลลาดบัวหลวง เดือน ธ.ค 61 ชมัยพร17 ม.ค.62 15:00
818สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง เดือน ต.ค 61 ชมัยพร17 ม.ค.62 14:59
819สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง เดือน พ.ย 61 ชมัยพร17 ม.ค.62 14:59
820ประกาศราคากลางยา_Metformin มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 ม.ค.62 15:03
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]