ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
801ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา4 ก.ย.61 09:49
802ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา4 ก.ย.61 09:48
803ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี รพ.วังน้อย สุนิสา3 ก.ย.61 17:03
804แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ปี 2561(เพิ่มเติม) ประกอบ3 ก.ย.61 10:46
805ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ย.61 07:57
806ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ย.61 07:57
807ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา31 ส.ค.61 15:52
808ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา31 ส.ค.61 15:50
809ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา31 ส.ค.61 15:48
810ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา31 ส.ค.61 15:46
811ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์31 ส.ค.61 09:18
812เผยแพร่ราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะงานก่อสร้างห้องล้างการปนเปื้อนสารเคมี รพ.วังน้อย สุนิสา30 ส.ค.61 10:28
813ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านนา สสอ.มหาราช ชัยรัตน์30 ส.ค.61 09:25
814ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.วังน้อย สุนิสา29 ส.ค.61 16:39
815ประกาศตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองไม้ซุง อำเภออุทัย สุระศักดิ์29 ส.ค.61 09:37
816ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา28 ส.ค.61 16:04
817ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.หนองไม้ซุง สุระศักดิ์28 ส.ค.61 11:27
818ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล28 ส.ค.61 11:08
819ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก็สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล28 ส.ค.61 11:07
820ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง รพ.วังน้อย สุนิสา28 ส.ค.61 09:55
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]