ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
821ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Nylon โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:08
822ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ รุ่น TE112 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 มิ.ย.62 09:07
823ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล17 มิ.ย.62 21:07
824มาตราการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 17:56
825มาตราการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัด สสอ.ผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:18
826รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:14
827รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์17 มิ.ย.62 15:11
828ประกาศราคากลางกระเป๋าเยี่ยมบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 64 ชุด ของสสอ.บางปะอิน อนุสรณ์17 มิ.ย.62 14:37
829ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย17 มิ.ย.62 10:49
830ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย17 มิ.ย.62 10:48
831ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.อุทัย สมชาย17 มิ.ย.62 10:46
832ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.อุทัย สมชาย17 มิ.ย.62 10:43
833ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ รพ.อุทัย สมชาย17 มิ.ย.62 10:40
834ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา17 มิ.ย.62 09:52
835ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตู้ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล) รพ.วังน้อย สุนิสา17 มิ.ย.62 09:50
836ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร14 มิ.ย.62 15:41
837ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร รพสต.พิตเพียน ชัยรัตน์14 มิ.ย.62 14:12
838ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคาร รพสต.มหาราช ชัยรัตน์14 มิ.ย.62 14:07
839ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร รพสต.มหาราช ชัยรัตน์14 มิ.ย.62 14:03
840แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๒(งบป้องกันยาเสพติด) สุเทพ14 มิ.ย.62 13:12
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]