ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
821เผยแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา16 ม.ค.62 14:24
822สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:38
823สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:36
824สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:35
825แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:33
826สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:31
827รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:26
828ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 ม.ค.62 11:39
829work flow กระบวนการดำเนินการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สสอ.บางบาล ประกอบ16 ม.ค.62 10:59
830ประกาศจังหวัดฯ เรื่องเผยแพร่แสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี 2562 ประกอบ16 ม.ค.62 10:25
831ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา15 ม.ค.62 15:41
832ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2562 โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา15 ม.ค.62 13:29
833ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้าง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ม.ค.62 12:06
834เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดเงื่อนไข การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา14 ม.ค.62 16:59
835สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ธ.ค.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:18
836สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล พ.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:17
837สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ต.ค.60-ก.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:16
838รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:38
839แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:29
840สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:05
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]