ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
841ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน2562 สุเทพ14 มิ.ย.62 11:46
842ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:14
843ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตสูง รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:13
844ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท 7682 รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:12
845ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:11
846ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:10
847ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:09
848ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมเครื่องซักผ้า รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:08
849ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นค 6724 รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:07
850ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยูนิตทำฟัน รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:05
851ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง รพ.วังน้อย สุนิสา13 มิ.ย.62 16:05
852ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2562 ประกอบ13 มิ.ย.62 13:35
853ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 15:17
854ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 15:13
855ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 14:52
856ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.62 14:25
857ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 มิ.ย.62 15:12
858ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 มิ.ย.62 15:08
859สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์11 มิ.ย.62 11:47
860ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์11 มิ.ย.62 11:26
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]