ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
881ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านใหม่ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:46
882รานงานผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มิถุนายน 61 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:45
883ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ค.61 15:32
884ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ศรัญญา25 ก.ค.61 11:55
885ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ค.61 11:47
886สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 ก.ค.61 10:55
887แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561 งวดที่ 2 ประกอบ24 ก.ค.61 12:37
888ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.61 12:05
889แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2561(เพิ่มเติม) ประกอบ24 ก.ค.61 11:39
890ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.61 10:19
891ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ก.ค.61 14:22
892ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 ก.ค.61 11:52
893ประกาศราคากลางระบบระบายน้ำท่วมขังสถานีอนามัยตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 ก.ค.61 14:18
894ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา THREE-WAY IV โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
895ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV SET เด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
896ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Bacterial/Viral Fiter โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:29
897ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อย้ายและติดตั้งโคมไฟผ่าตัดชนิดแควนเพดานโคมคู่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:26
898ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Medical Gas Outlet ห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:25
899จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพสต.บ้านโพธิ์ สุขกิจ19 ก.ค.61 11:54
900ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ๓๓ รายการ สุขกิจ18 ก.ค.61 14:34
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]