ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
881ประกาศราคากลางยา simvastatin และ balm_มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 09:00
882ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ นิภา2 ม.ค.62 09:29
883แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ณรงค์29 ธ.ค.61 12:24
884รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 ณรงค์29 ธ.ค.61 12:23
885สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:20
886สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:19
887แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:16
888แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:13
889รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:11
890แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:33
891รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:30
892ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์27 ธ.ค.61 16:26
893แผนงบดำเนินงาน 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ธ.ค.61 14:53
894ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องให้บริการ รพสต.วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา27 ธ.ค.61 11:02
895รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๑ สุเทพ26 ธ.ค.61 08:11
896ประกาศสป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สุเทพ26 ธ.ค.61 08:10
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.ภาชี สุเทพ26 ธ.ค.61 08:09
898ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ นิภา25 ธ.ค.61 09:46
899ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล24 ธ.ค.61 17:02
900ประกาศประกวดราคาจ้างรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สุนิสา20 ธ.ค.61 16:35
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]