ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
901เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สุระศักดิ์20 ธ.ค.61 13:43
902ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงานปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา20 ธ.ค.61 11:09
903สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา20 ธ.ค.61 10:25
904สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา20 ธ.ค.61 10:24
905ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.61 16:08
906ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดหัวต่อระบบกำจัดแก๊สส่วนเกิน โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.61 16:08
907ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Chromic catgut No.2/0 ติดเข็ม (40mm) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.61 16:07
908ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.61 16:07
909ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.61 16:05
910ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.61 16:05
911ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ หมอนสำหรับดมยาสลบ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล18 ธ.ค.61 16:04
912สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 ธ.ค.61 14:00
913รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ14 ธ.ค.61 15:24
914รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ14 ธ.ค.61 15:24
915 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ14 ธ.ค.61 15:23
916 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ14 ธ.ค.61 15:23
917 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ14 ธ.ค.61 15:22
918รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ14 ธ.ค.61 15:22
919รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ14 ธ.ค.61 15:21
920รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 15:02
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]