ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
921ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:12
922ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อ.บางปะอิน อนุสรณ์21 พ.ย.61 16:25
923ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 5 รายการ_พย.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล20 พ.ย.61 09:43
924ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอิยุธยา สุระศักดิ์19 พ.ย.61 14:20
925สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 พ.ย.61 14:09
926แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
927แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
928แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:14
929แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:13
930แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:12
931แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:11
932แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:11
933แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:10
934แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:10
935แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านหนองจิก ปีงบประมณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:09
936แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กะทุ่ม ปีงบประมณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:08
937รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ15 พ.ย.61 08:45
938รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ15 พ.ย.61 08:44
939รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ15 พ.ย.61 08:44
940รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ15 พ.ย.61 08:43
ทั้งหมด : 1806 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [Next] [Last Page]