ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
921ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:47
922ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอุ่นเชื้อ แบบอ่านผลแก๊สETOอัตโนมัติ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:46
923ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:43
924ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
925เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ - มีค 62 สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
926กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:47
927ประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:30
928แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บางบาล ประจำปี 2562 ประกอบ23 เม.ย.62 15:08
929แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
930จัดประชุม ITA ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
931สรุปการดำเนินงานปี ๖๑ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
932ผลการดำเนินงานปี ๖๒ รอบ ๖ เดือน ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
933ยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ๖๐-๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
934สรุปการบริหารความเสี่ยง รพ.สต. ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
935พรบ.มาตรฐานจริยธรรม ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:05
936พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
937พรบ.การให้บริการ ๒๕๕๘ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
938แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บางซ้าย ๖๑ - ๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:02
939ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 14:00
940ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 13:59
ทั้งหมด : 2276 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [Next] [Last Page]