ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
941พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
942พรบ.การให้บริการ ๒๕๕๘ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
943แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บางซ้าย ๖๑ - ๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:02
944ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 14:00
945ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 13:59
946จรรยาบรรณMOPH ศุทธินี23 เม.ย.62 13:58
947มาตราฐานการทำงานจัดซื้อทุกวิธี ศุทธินี23 เม.ย.62 13:57
948ขั้นตอนการทำงานการทำงานจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ศุทธินี23 เม.ย.62 13:56
949รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 (2 ไตรมาส) สสอ.บางบาล ประกอบ22 เม.ย.62 11:33
950แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สสอ.บางบาล ประกอบ22 เม.ย.62 11:08
951การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.บางบาล ปี 2562 ประกอบ22 เม.ย.62 10:45
952รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
953รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
954รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:03
955ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนเม.ย.62 สุเทพ22 เม.ย.62 08:52
956รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ศุทธินี21 เม.ย.62 19:55
957สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์21 เม.ย.62 16:17
958สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์21 เม.ย.62 16:17
959สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์21 เม.ย.62 16:16
960กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ศุทธินี20 เม.ย.62 22:06
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]