ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
941ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ธ.ค.61 13:07
942ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS HOSxP Activation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ธ.ค.61 09:51
943ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ธ.ค.61 11:21
944ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ธ.ค.61 10:52
945ประกาศจังหวัด ก่อสร้างอาคารซักฟอก งบปี 62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ธ.ค.61 11:42
946แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พิตเพียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:12
947ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.มหาราช ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:11
948ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านบ้านหนองจิก ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 พ.ย.61 14:11
949ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สุเทพ30 พ.ย.61 13:53
950ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล27 พ.ย.61 08:06
951ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล27 พ.ย.61 08:05
952ประกาศแผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 นิภา26 พ.ย.61 09:37
953เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 พ.ย.61 09:33
954ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 พ.ย.61 15:54
955ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:15
956ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บางนา ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์23 พ.ย.61 11:14
957ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 24 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:16
958ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:15
959ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุง Disposable โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:14
960ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 พ.ย.61 09:12
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]