ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
961รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
962รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:06
963รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์22 เม.ย.62 10:03
964ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนเม.ย.62 สุเทพ22 เม.ย.62 08:52
965รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ศุทธินี21 เม.ย.62 19:55
966สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์21 เม.ย.62 16:17
967สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์21 เม.ย.62 16:17
968สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์21 เม.ย.62 16:16
969กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ศุทธินี20 เม.ย.62 22:06
970สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ศุทธินี20 เม.ย.62 21:39
971สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศุทธินี20 เม.ย.62 21:37
972สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ศุทธินี20 เม.ย.62 21:36
973ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 เม.ย.62 16:42
974กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สุเทพ20 เม.ย.62 15:03
975ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 เม.ย.62 14:50
976ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 เม.ย.62 13:07
977รายงานการดำเนินงานITA อนุสรณ์19 เม.ย.62 16:24
978รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของ สสอ.บางบาล ประกอบ19 เม.ย.62 16:07
979ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 เม.ย.62 15:01
980ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร18 เม.ย.62 15:01
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]