ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
961ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อ.บางปะอิน อนุสรณ์21 พ.ย.61 16:25
962ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 5 รายการ_พย.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล20 พ.ย.61 09:43
963ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอิยุธยา สุระศักดิ์19 พ.ย.61 14:20
964สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 พ.ย.61 14:09
965แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
966แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:25
967แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:14
968แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:13
969แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:12
970แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:11
971แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:11
972แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:10
973แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:10
974แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านหนองจิก ปีงบประมณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:09
975แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กะทุ่ม ปีงบประมณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์15 พ.ย.61 12:08
976รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ15 พ.ย.61 08:45
977รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ15 พ.ย.61 08:44
978รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ15 พ.ย.61 08:44
979รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ15 พ.ย.61 08:43
980รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ15 พ.ย.61 08:42
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]