ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือล้างเครื่องมือแพทย์ข้อศอก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:54
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Vicryl Plus Antibacterial 1/0 ติดเข็ม 40 mm โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.ค.62 08:53
83ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง ๑๗ รายการ สุขกิจ11 ก.ค.62 11:47
84รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ (เดือนมิถุนายน 2562) สุนิสา11 ก.ค.62 08:58
85ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาติดตั้งผนังกั้นห้อง สุนิสา10 ก.ค.62 14:10
86ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 สุนิสา10 ก.ค.62 14:09
87ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งผนังกั้นห้อง สุนิสา10 ก.ค.62 14:09
88ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 สุนิสา10 ก.ค.62 14:08
89สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์10 ก.ค.62 13:35
90สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป มิย 62 สุนิสา10 ก.ค.62 12:23
91สรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ มิย 62 สุนิสา10 ก.ค.62 12:21
92ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ก.ค.62 16:06
93ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ก.ค.62 12:23
94ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร9 ก.ค.62 12:07
95ประกาศเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย9 ก.ค.62 11:41
96ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย9 ก.ค.62 11:39
97ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ค.62 17:23
98ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่5) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 16:02
99ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่4) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 16:01
100ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่3) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 15:59
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]