ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย10 ก.ย.62 07:49
82แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดจ้างปรับปรุงห้องงานนโยบายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯของอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน อนุสรณ์9 ก.ย.62 15:45
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ9 ก.ย.62 11:47
84รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ9 ก.ย.62 10:54
85รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ9 ก.ย.62 10:54
86รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ9 ก.ย.62 10:53
87รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ9 ก.ย.62 10:52
88รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ9 ก.ย.62 10:51
89รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ9 ก.ย.62 10:51
90รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ9 ก.ย.62 10:50
91รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ9 ก.ย.62 10:49
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ9 ก.ย.62 09:05
93ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ย.62 14:11
94ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ย.62 13:48
95ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ย.62 13:27
96ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ย.62 11:14
97ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ย.62 10:27
98ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ก.ย.62 10:06
99ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.ย.62 10:38
100ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.ย.62 10:20
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]