ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1001รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ5 เม.ย.62 13:23
1002รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ5 เม.ย.62 13:22
1003รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ5 เม.ย.62 13:21
1004 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ5 เม.ย.62 13:20
1005 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ5 เม.ย.62 13:19
1006รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ5 เม.ย.62 13:19
1007รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ5 เม.ย.62 13:18
1008โรงพยาบาลมหาราช ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพราข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน พ.ศ.2561 เมธาพร5 เม.ย.62 10:44
1009ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7 รายการ สำหรับการทำผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:42
1010ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา External paddle Telemed จำนวน 5 ชุด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:40
1011ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 100% 170กรัม จำนวน 50 กระป๋อง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:38
1012ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:37
1013ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:36
1014ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 12 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:36
1015ประกาศราคากลางยา_losartan และ Simvastatin 20 mg _เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:33
1016ประกาศราคากลางยา_Metformin เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:33
1017ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 12 รายการ_เมย.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 เม.ย.62 10:32
1018สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 เม.ย.62 10:10
1019แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม) สสอ.นครหลวง ไพบูลย์2 เม.ย.62 11:25
1020ประกาศแผนจัดจ้างต่อเติมพื้นคอนกรีดเสริมเหล็กรอบอาคาร รพสต.บางกระสั้น อนุสรณ์1 เม.ย.62 16:11
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]