ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1041ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:17
1042ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Midcut/ถุงมือ Disposable Sterile No.M โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:17
1043ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:17
1044ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:16
1045ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สาย Suction Tube / Urine bag 2000cc / ถุงรองปัสสาวะเด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:15
1046ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Electrode disposable โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:13
1047ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:13
1048ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:12
1049ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:12
1050ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:11
1051ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:10
1052ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:09
1053ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Vicryl Plus Antibacterial No.2/0 ติดเข็ม 36mm โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:03
1054ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ป้ายข้อมือผู้ใหญ่ สีขาว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:01
1055ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Protien Test โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:01
1056ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Autoclave Tape 3/4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:00
1057ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 12:59
1058ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Plaster Hypafix 10 cm x 10 cm โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 12:58
1059ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Redon Bottle 400 cc โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 12:57
1060ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ต.ค.61 10:45
ทั้งหมด : 1865 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [Next] [Last Page]