ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1061 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 พ.ค.61 16:25
1062ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 พ.ค.61 15:42
1063ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Inverter จำนวน 8 รายการ ชมัยพร30 พ.ค.61 15:39
1064แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาราช ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์30 พ.ค.61 09:51
1065ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา25 พ.ค.61 20:11
1066โรงพยาบาลบางไทรประกาศจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๗๕๐ หลอด ศรัญญา25 พ.ค.61 19:57
1067โรงพยาบาลบางไทร ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Collector) จำนวน ๑ รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:54
1068ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
1069โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อหม้อแปลงประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา25 พ.ค.61 19:51
1070ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักขยะ ห้องระบบประปา ห้องหน่วยจ่ายกลาง ห้องคนรถและอื่นๆ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 พ.ค.61 13:48
1071ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 พ.ค.61 12:01
1072ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 พ.ค.61 09:57
1073ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล24 พ.ค.61 15:00
1074ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาด สุนิสา24 พ.ค.61 14:19
1075ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 พ.ค.61 15:29
1076เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา22 พ.ค.61 10:05
1077ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 15:18
1078ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 13:10
1079ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 13:09
1080ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Lead โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 พ.ค.61 13:08
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]