ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1061ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.เกาะเกิด อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:27
1062ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:26
1063ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บางประแดง อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:24
1064ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.วัดยม อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:20
1065ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านหว้า อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:18
1066ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บางกระสั้น อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:14
1067ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:13
1068ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านกรด อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:11
1069ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านโพ อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:10
1070ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.เชียงรากน้อย อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:09
1071ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 ต.ค.61 15:45
1072ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการของ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์16 ต.ค.61 14:09
1073ประกาศราคากลางยา simvastatin 20 mg_ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 ต.ค.61 09:10
1074ประกาศราคากลาง amlodipine 5 และ 10 mg_ตค.2561 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 ต.ค.61 09:09
1075ประกาศราคากลาง Enalapril 5 และ 20 mg_ตค.2561 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 ต.ค.61 09:09
1076ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ต.ค.61 14:26
1077ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ต.ค.61 11:32
1078ประกาศราคากลางยา hydralazine 25 mg_ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ต.ค.61 13:51
1079ประกาศราคากลาง Fluticasone 250 and Sameterol 25 MDI_ ตค61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ต.ค.61 13:27
1080ประกาศราคากลาง rabies vaccine_ ตค61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ต.ค.61 13:27
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]