ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1081ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.เกาะเกิด อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:27
1082ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:26
1083ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บางประแดง อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:24
1084ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.วัดยม อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:20
1085ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านหว้า อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:18
1086ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บางกระสั้น อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:14
1087ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:13
1088ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านกรด อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:11
1089ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.บ้านโพ อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:10
1090ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ หลัง ของ รพสต.เชียงรากน้อย อนุสรณ์17 ต.ค.61 16:09
1091ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 ต.ค.61 15:45
1092ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการของ รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์16 ต.ค.61 14:09
1093ประกาศราคากลางยา simvastatin 20 mg_ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 ต.ค.61 09:10
1094ประกาศราคากลาง amlodipine 5 และ 10 mg_ตค.2561 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 ต.ค.61 09:09
1095ประกาศราคากลาง Enalapril 5 และ 20 mg_ตค.2561 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 ต.ค.61 09:09
1096ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ต.ค.61 14:26
1097ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร13 ต.ค.61 11:32
1098ประกาศราคากลางยา hydralazine 25 mg_ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ต.ค.61 13:51
1099ประกาศราคากลาง Fluticasone 250 and Sameterol 25 MDI_ ตค61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ต.ค.61 13:27
1100ประกาศราคากลาง rabies vaccine_ ตค61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ต.ค.61 13:27
ทั้งหมด : 1865 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [Next] [Last Page]