ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1081ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บางหัก ประกอบ7 มี.ค.62 16:47
1082สรุปผลการดำเนิเนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์6 มี.ค.62 11:01
1083แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบยาเสพติด สสอ.นครหลวง ไพบูลย์6 มี.ค.62 11:00
1084ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 มี.ค.62 15:06
1085ประกาศราคากลาง amlodipine 10 mg และ Oseltamivir 75 mg_มีค.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 มี.ค.62 13:04
1086ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 มี.ค.62 11:03
1087ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร3 มี.ค.62 15:10
1088ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร2 มี.ค.62 13:47
1089ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 มี.ค.62 15:29
1090ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 106 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 มี.ค.62 12:05
1091ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.วัดยม ประกอบ26 ก.พ.62 16:30
1092ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.โคกม่วง สุเทพ25 ก.พ.62 14:52
1093ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง (งบค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ชมัยพร25 ก.พ.62 10:12
1094ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง (งบค่าเสื่อม)ระดับจังหวัด ๒๐% ชมัยพร25 ก.พ.62 10:11
1095ประกาศจัดชื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ รวม 2 เครื่อง โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 บุบผา20 ก.พ.62 16:22
1096เอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2562 จัดชื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ รวม 2 เครื่อง โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 บุบผา20 ก.พ.62 16:20
1097ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บางหัก ประกอบ20 ก.พ.62 15:42
1098สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร16 ก.พ.62 15:16
1099เผยแพร่ขอบเขตงานและราคากลาง สุนิสา15 ก.พ.62 13:59
1100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เจลอัลตราซาวนด์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 ก.พ.62 13:58
ทั้งหมด : 2305 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [Next] [Last Page]