ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1101จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 เม.ย.62 13:56
1102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:47
1103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอุ่นเชื้อ แบบอ่านผลแก๊สETOอัตโนมัติ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:46
1104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:43
1105ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
1106เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ - มีค 62 สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
1107กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:47
1108ประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:30
1109แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บางบาล ประจำปี 2562 ประกอบ23 เม.ย.62 15:08
1110แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
1111จัดประชุม ITA ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
1112สรุปการดำเนินงานปี ๖๑ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
1113ผลการดำเนินงานปี ๖๒ รอบ ๖ เดือน ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
1114ยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ๖๐-๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
1115สรุปการบริหารความเสี่ยง รพ.สต. ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
1116พรบ.มาตรฐานจริยธรรม ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:05
1117พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
1118พรบ.การให้บริการ ๒๕๕๘ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
1119แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บางซ้าย ๖๑ - ๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:02
1120ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี ศุทธินี23 เม.ย.62 14:00
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]