ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1101รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ10 ต.ค.61 10:13
1102รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ10 ต.ค.61 10:05
1103รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ10 ต.ค.61 10:05
1104รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ10 ต.ค.61 10:04
1105รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ10 ต.ค.61 10:03
1106รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ10 ต.ค.61 10:03
1107รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ10 ต.ค.61 10:00
1108สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์9 ต.ค.61 11:58
1109โรงพยาบาลบางไทร ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ศรัญญา8 ต.ค.61 16:22
1110โรงพยาบาลบางไทร ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ศรัญญา8 ต.ค.61 16:20
1111ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) อัจฉรียา8 ต.ค.61 11:39
1112ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ รพสต.บ้านลานเท ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:25
1113ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ ของ รพสต.สามเรือน ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:11
1114ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ของ รพสต.เชียงรากน้อย ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:07
1115ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:05
1116ประกาศราคากลางยา_losartan ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:53
1117ประกาศราคากลางยา_amoxicillin dicloxacillin และ oseltamivir ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:52
1118ประกาศราคากลาง_จัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 14 รายการ ตค 61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:51
1119ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพสต.สามเรือน ปีงบประมาณ 2562 อนุสรณ์3 ต.ค.61 16:12
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ1 ต.ค.61 10:51
ทั้งหมด : 1865 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [Next] [Last Page]