ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล16 พ.ค.61 13:37
1122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:42
1123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:42
1124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:40
1125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ชมัยพร16 พ.ค.61 11:40
1126เผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างเหมาติดตั้งกัดสาด รพ.วังน้อย สุนิสา16 พ.ค.61 09:22
1127เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาติดตั้งกันสาด สุนิสา15 พ.ค.61 13:50
1128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 พ.ค.61 13:44
1129สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ มีค 61 สุนิสา15 พ.ค.61 11:23
1130แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์15 พ.ค.61 10:55
1131ราคากลางปรับปรุงรั่้วตะแกรงเหล็กถักและทาสี รพสตมารวิชัย สุขกิจ14 พ.ค.61 20:59
1132ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 31 รายการ นภสร9 พ.ค.61 17:14
1133เผยแพร่ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภายใน รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) สุระศักดิ์8 พ.ค.61 14:19
1134โรงพยาบาลบางปะหัน ขอรายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2561 อภิชาติ8 พ.ค.61 12:43
1135สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 พ.ค.61 11:37
1136ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. ๒๕๖๑ ชัยรัตน์8 พ.ค.61 11:17
1137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 พ.ค.61 13:28
1138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 พ.ค.61 13:27
1139ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังภายในบริเวณ รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์4 พ.ค.61 14:03
1140รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ( สขร.1) อำนวย4 พ.ค.61 13:28
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]