ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รพ.สต.ระโสม สุเทพ30 ม.ค.62 10:26
1142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.ภาชี สุเทพ30 ม.ค.62 10:25
1143รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 29 ม.ค.62 15:10
1144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา29 ม.ค.62 14:47
1145ประกาศเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง (ระดับจังหวัด 20%) ชมัยพร29 ม.ค.62 09:50
1146ประกาศเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง (ระดับหน่วยบริการ 70%) ชมัยพร29 ม.ค.62 09:49
1147ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องบริโภค สุนิสา29 ม.ค.62 08:44
1148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รพ.วังน้อย สุนิสา28 ม.ค.62 13:20
1149สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:11
1150สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:11
1151สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
1152สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
1153สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
1154สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
1155สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:08
1156สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:58
1157สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:57
1158สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
1159สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
1160สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:55
ทั้งหมด : 2276 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [Next] [Last Page]