ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1161ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องบริโภค สุนิสา29 ม.ค.62 08:44
1162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รพ.วังน้อย สุนิสา28 ม.ค.62 13:20
1163สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:11
1164สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:11
1165สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
1166สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:10
1167สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
1168สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:09
1169สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 09:08
1170สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:58
1171สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:57
1172สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
1173สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:56
1174สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:55
1175สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
1176สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:54
1177สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา28 ม.ค.62 08:52
1178สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ศุทธินี28 ม.ค.62 01:17
1179สำเนาคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
1180สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็ยรักษาเงินฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ม.ค.62 17:57
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]