ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
101ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 ก.ย.62 14:44
102ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 ก.ย.62 10:56
103ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 ก.ย.62 10:27
104ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 ก.ย.62 10:12
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 7 รายการ รพ.สมเด็จกระสังฆราชฯ วิไลวรรณ27 ก.ย.62 15:21
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 3 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ27 ก.ย.62 13:58
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ 12 ที่นั่ง จำนวน 5 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ27 ก.ย.62 10:15
108ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ27 ก.ย.62 08:19
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ26 ก.ย.62 14:28
110ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 ก.ย.62 14:07
111ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 ก.ย.62 12:01
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนสิงหาคม รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ26 ก.ย.62 10:51
113ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 ก.ย.62 10:38
114ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 ก.ย.62 10:32
115การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ อรรถสิทธิ์25 ก.ย.62 15:14
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบ Pacs รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ25 ก.ย.62 14:38
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ระบบประปา จำนวน 7 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ25 ก.ย.62 11:25
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสสอ.ภาชี สุเทพ25 ก.ย.62 10:51
119ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ย.62 10:09
120ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ย.62 10:07
ทั้งหมด : 2444 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]