ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
101ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ(เครื่องที่2) เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 15:58
102ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ เดือน กรกฎาคม 2562 สมชาย8 ก.ค.62 15:56
103ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมา สสอ.มหาราช ชัยรัตน์8 ก.ค.62 11:13
104สรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ มิย 62 สุนิสา5 ก.ค.62 16:24
105สรุปผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ มิย 62 สุนิสา5 ก.ค.62 16:22
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.ค.62 09:00
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (งบยาเสพติด) สุนิสา3 ก.ค.62 14:29
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (งบยาเสพติด) สุนิสา3 ก.ค.62 14:28
109สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พค. 2562 สุนิสา3 ก.ค.62 10:04
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน กรกฎาคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ค.62 08:57
111ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3ของ สสอ.ภาชี สุเทพ3 ก.ค.62 08:51
112การเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการภารกิจหลักสสอลาดบัวหลวงEB5_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:41
113บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างสสอลาดบัวหลวงEB4_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:40
114เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี๒๕๖๒สสอลาดบัวหลวงEB3_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:37
115มาตรการในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสสอลาดบัวหลวงEB2_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:36
116การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี๒๕๖๑ปีที่ผ่านมาสสอลาดบัวหลวง_EB1_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:34
117การจัดระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สสอลาดบัวหลวงEB8_62 วิไลวรรณ 3 ก.ค.62 07:31
118รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างฯ(ป้องกันปราบปรามทุจริต) ศุทธินี3 ก.ค.62 02:25
119แผนดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย(ป้องกันปราบปรามการทุจริต) ศุทธินี2 ก.ค.62 16:40
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษร จำนวน ๓ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา2 ก.ค.62 12:07
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]