ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
101ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.ย.62 10:01
102ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ก.ย.62 09:40
103สรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์เดือนสิงหาคม 2562 สุนิสา6 ก.ย.62 15:29
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วิไลวรรณ6 ก.ย.62 15:07
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ วิไลวรรณ6 ก.ย.62 13:40
106สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์6 ก.ย.62 13:21
107สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 สุนิสา6 ก.ย.62 12:33
108สรุปผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือนสิงหาคม 2562 สุนิสา6 ก.ย.62 12:32
109สรุปผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เดือนสิงหาคม 2562 สุนิสา6 ก.ย.62 12:30
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ6 ก.ย.62 11:13
111ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร6 ก.ย.62 10:51
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั่นเลือด จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ6 ก.ย.62 10:11
113ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) สุนิสา6 ก.ย.62 09:35
114ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(น้ำแข็ง) สุนิสา6 ก.ย.62 09:33
115ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) สุนิสา6 ก.ย.62 09:29
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดนอกSTOCK จำนวน 4 รายการ วิไลวรรณ5 ก.ย.62 15:25
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องนึ่งไฟฟ้าA880 วิไลวรรณ5 ก.ย.62 13:21
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ5 ก.ย.62 10:21
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วิไลวรรณ5 ก.ย.62 09:31
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหยือกน้ำใสมีสเกล จำนวน 1 รายการ วิไลวรรณ5 ก.ย.62 08:07
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]