ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1181ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Metformin 500 mg โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล1 ส.ค.61 10:10
1182ประกาศราคากลางจัดซื้อยา simvas 20 mg โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล1 ส.ค.61 10:09
1183ประกาศราคากลางจัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล1 ส.ค.61 10:08
1184ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล31 ก.ค.61 17:39
1185สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมย - มิย 61 สุนิสา26 ก.ค.61 13:37
1186ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านใหม่ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:46
1187รานงานผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มิถุนายน 61 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:45
1188ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ค.61 15:32
1189ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ศรัญญา25 ก.ค.61 11:55
1190ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ค.61 11:47
1191สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 ก.ค.61 10:55
1192แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561 งวดที่ 2 ประกอบ24 ก.ค.61 12:37
1193ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.61 12:05
1194แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2561(เพิ่มเติม) ประกอบ24 ก.ค.61 11:39
1195ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.61 10:19
1196ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ก.ค.61 14:22
1197ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 ก.ค.61 11:52
1198ประกาศราคากลางระบบระบายน้ำท่วมขังสถานีอนามัยตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 ก.ค.61 14:18
1199ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา THREE-WAY IV โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
1200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV SET เด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
ทั้งหมด : 1806 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [Next] [Last Page]