ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1201ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รพสต.บางบาล ประกอบ20 มี.ค.62 14:46
1202ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 มี.ค.62 13:42
1203ก่อสร้างรั้วของ รพสต.บ้านนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:12
1204สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:11
1205แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ท่าตอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์19 มี.ค.62 10:11
1206ประกาศราคากลางยา_CPM syrup, Benzyl benzoate 450 ml และ oseltamivir_มีค.61 โรงพบาบาลบางปะอิน มงคล19 มี.ค.62 07:38
1207ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของ รพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ16 มี.ค.62 14:02
1208รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ16 มี.ค.62 13:53
1209รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม สุเทพ16 มี.ค.62 13:52
1210รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ16 มี.ค.62 13:52
1211รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ระโสม สุเทพ16 มี.ค.62 13:51
1212 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.กระจิว สุเทพ16 มี.ค.62 13:50
1213 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.พระแก้ว สุเทพ16 มี.ค.62 13:49
1214 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ16 มี.ค.62 13:48
1215รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ของสสอ.ภาชี สุเทพ16 มี.ค.62 13:47
1216แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ปี 2562 ประกอบ15 มี.ค.62 15:13
1217ขั้นตอนการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ15 มี.ค.62 15:11
1218ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล14 มี.ค.62 17:55
1219รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 15:59
1220รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/จ้างเหมา/ซ่อมบำรุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สุนิสา13 มี.ค.62 10:37
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]