ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1201เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 มี.ค.61 16:50
1202เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 มี.ค.61 15:52
1203เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า รพ.วังน้อย สุนิสา19 มี.ค.61 15:01
1204ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เมธาพร19 มี.ค.61 14:51
1205งานซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 มี.ค.61 14:20
1206เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ16 มี.ค.61 16:34
1207แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ16 มี.ค.61 16:20
1208เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาและทำความสะอาดถังเก็บน้ำหอถังสูงด้านหน้าและอาคารพักพยาบาล สุนิสา15 มี.ค.61 13:47
1209ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี ชั้น2 อาคาร สูติกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล15 มี.ค.61 11:56
1210เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา15 มี.ค.61 09:59
1211เผยแพร่ราคากลางงานติดตั้งหัวจ่ายออกซิเจนสุญญากาศห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องรอคลอด รพ.วังน้อย สุนิสา14 มี.ค.61 10:01
1212แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ13 มี.ค.61 15:45
1213สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์13 มี.ค.61 12:01
1214เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา13 มี.ค.61 10:21
1215ประกาศราคากลางจัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลบางไทร ศรัญญา12 มี.ค.61 16:23
1216ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มี.ค.61 15:10
1217เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 13:20
1218เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 11:45
1219เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา(ต่อ) ชนม์นิภา12 มี.ค.61 11:44
1220แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561 ประกอบ9 มี.ค.61 12:22
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]