ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1221ประกาศราคากลางจัดซื้อยา simvas 20 mg โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล1 ส.ค.61 10:09
1222ประกาศราคากลางจัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล1 ส.ค.61 10:08
1223ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล31 ก.ค.61 17:39
1224สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมย - มิย 61 สุนิสา26 ก.ค.61 13:37
1225ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านใหม่ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:46
1226รานงานผลการดำเนินการจัดจ้างเดือน มิถุนายน 61 สสอ.มหาราช ชัยรัตน์25 ก.ค.61 16:45
1227ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ค.61 15:32
1228ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ศรัญญา25 ก.ค.61 11:55
1229ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร25 ก.ค.61 11:47
1230สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 ก.ค.61 10:55
1231แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบสนับสนุนการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2561 งวดที่ 2 ประกอบ24 ก.ค.61 12:37
1232ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.61 12:05
1233แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2561(เพิ่มเติม) ประกอบ24 ก.ค.61 11:39
1234ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.61 10:19
1235ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ก.ค.61 14:22
1236ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 ก.ค.61 11:52
1237ประกาศราคากลางระบบระบายน้ำท่วมขังสถานีอนามัยตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 ก.ค.61 14:18
1238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา THREE-WAY IV โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
1239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV SET เด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
1240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Bacterial/Viral Fiter โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:29
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]