ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1221แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 สสอ.บางปะหัน สมพิศ23 ม.ค.62 11:32
1222เผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 11:10
1223เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ม.ค.62 11:07
1224เผยแพร่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:28
1225ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:09
1226ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:08
1227ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:04
1228ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:04
1229ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 10:02
1230ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมัยพร23 ม.ค.62 09:53
1231บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:49
1232การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 วลีพร23 ม.ค.62 09:47
1233รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปี 2561 ร.พ.ผักไห่ วลีพร23 ม.ค.62 09:43
1234รพ.มหาราช ขอเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 เมธาพร23 ม.ค.62 09:06
1235แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:57
1236แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:55
1237แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:54
1238แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:53
1239ประกาศโรงพยาบาลอุทัย เรืองแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2562 โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
1240สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอุทัย สมชาย23 ม.ค.62 08:34
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]