ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1261สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ของ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:31
1262รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์16 ม.ค.62 13:26
1263ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 ม.ค.62 11:39
1264work flow กระบวนการดำเนินการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สสอ.บางบาล ประกอบ16 ม.ค.62 10:59
1265ประกาศจังหวัดฯ เรื่องเผยแพร่แสดงความบริสุทธิ์ใจการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปี 2562 ประกอบ16 ม.ค.62 10:25
1266ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางบาล บุบผา15 ม.ค.62 15:41
1267ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2562 โรงพยาบาลท่าเรือ นิภา15 ม.ค.62 13:29
1268ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้าง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร15 ม.ค.62 12:06
1269เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดเงื่อนไข การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา14 ม.ค.62 16:59
1270สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ธ.ค.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:18
1271สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล พ.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:17
1272สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ต.ค.60-ก.ย.61 ประกอบ14 ม.ค.62 16:16
1273รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:38
1274แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:29
1275สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์14 ม.ค.62 13:05
1276ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร11 ม.ค.62 09:22
1277ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2562 สสอ.ภาชี สุเทพ10 ม.ค.62 16:22
1278ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเพยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ม.ค.62 14:51
1279ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:21
1280ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:18
ทั้งหมด : 2281 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]