ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1301แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:38
1302แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:28
1303แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:17
1304แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:12
1305แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:01
1306แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:54
1307แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวงโดด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:47
1308แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:40
1309แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:19
1310แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:09
1311ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ม.ค.61 10:18
1312เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา10 ม.ค.61 16:42
1313ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา9 ม.ค.61 16:50
1314แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอผักไห่ ณรงค์9 ม.ค.61 09:02
1315ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา มงคล8 ม.ค.61 20:53
1316ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา8 ม.ค.61 14:24
1317ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา8 ม.ค.61 13:00
1318รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพสต. งบลงทุนปี2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 12:56
1319ประกาศราคากลางยา 4 มกราคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา8 ม.ค.61 11:34
1320ประกาศราคากลางองค์การเภสัชของโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา8 ม.ค.61 11:31
ทั้งหมด : 1501 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [Next] [Last Page]