ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1301แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง รพสต.เชียงรากน้อย อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:04
1302แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร ของรพสต.บ้านโพ อนุสรณ์6 ก.พ.62 16:03
1303เผยแพร่แผนการจ้างจัดทำกัดสาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา6 ก.พ.62 14:27
1304ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักแพทย์และห้องเก็บของชั้น4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล6 ก.พ.62 13:54
1305ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.ทางช้าง ประกอบ5 ก.พ.62 15:34
1306ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา amlodipine 5 mg_กพ.2562 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ก.พ.62 15:02
1307ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ก.พ.62 10:30
1308ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.พ.62 15:38
1309ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Endotracheal Tube โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 15:08
1310ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 15:07
1311ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรแกรมและเครื่องแสกน โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 14:44
1312ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้ BMS Smart Hospital Kiosk โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ก.พ.62 14:43
1313ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.พ.62 11:45
1314แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประกอบ4 ก.พ.62 10:53
1315ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 รพสต.มหาพราหมณ์ ประกอบ4 ก.พ.62 10:47
1316ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ก.พ.62 10:07
1317ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร31 ม.ค.62 16:28
1318ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล31 ม.ค.62 10:42
1319แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.เจ้าปลุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์30 ม.ค.62 10:54
1320ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเดินท่อแก๊สออกซิเจน สุนิสา30 ม.ค.62 10:36
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]