ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1321ประกาศ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 13:50
1322ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ๒ รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 11:16
1323ประกาศราคากลางยา_losartan มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 09:01
1324ประกาศราคากลางจัดซื้อยา 11 รายการ_มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 09:00
1325ประกาศราคากลางยา simvastatin และ balm_มค.62 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.62 09:00
1326ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ นิภา2 ม.ค.62 09:29
1327แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ณรงค์29 ธ.ค.61 12:24
1328รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 ณรงค์29 ธ.ค.61 12:23
1329สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:20
1330สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:19
1331แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:16
1332แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:13
1333รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:11
1334แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:33
1335รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:30
1336ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์27 ธ.ค.61 16:26
1337แผนงบดำเนินงาน 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ธ.ค.61 14:53
1338ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องให้บริการ รพสต.วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา27 ธ.ค.61 11:02
1339รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๑ สุเทพ26 ธ.ค.61 08:11
1340ประกาศสป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สุเทพ26 ธ.ค.61 08:10
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]