ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1321แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กบเจา ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:48
1322แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดตะกู ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:42
1323แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:38
1324แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:28
1325แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:17
1326แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:12
1327แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:01
1328แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:54
1329แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวงโดด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:47
1330แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:40
1331แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:19
1332แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:09
1333ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ม.ค.61 10:18
1334เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา10 ม.ค.61 16:42
1335ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา9 ม.ค.61 16:50
1336แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอผักไห่ ณรงค์9 ม.ค.61 09:02
1337ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา มงคล8 ม.ค.61 20:53
1338ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา8 ม.ค.61 14:24
1339ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา8 ม.ค.61 13:00
1340รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพสต. งบลงทุนปี2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 12:56
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]