ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1341ประกาศโรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2561 อภิชาติ15 ก.พ.61 13:17
1342ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2561 รพ.มหาราช เมธาพร15 ก.พ.61 10:55
1343ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา14 ก.พ.61 15:22
1344ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร14 ก.พ.61 09:55
1345ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท สุนิสา14 ก.พ.61 08:44
1346ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำหลอดเลือด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ก.พ.61 12:07
1347ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 ก.พ.61 16:36
1348ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.พ.61 15:44
1349ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.พ.61 15:43
1350ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุฬา สุพัฒน์12 ก.พ.61 15:17
1351ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน สุพัฒน์12 ก.พ.61 15:15
1352ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสด โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.พ.61 15:07
1353ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุถ่ายภาพรังสีในช่องปาก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.พ.61 15:06
1354ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มเย็บแผลในช่องปาก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล12 ก.พ.61 15:05
1355ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ก.พ.61 13:56
1356ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2561 ชมัยพร9 ก.พ.61 16:21
1357สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 ก.พ.61 10:08
1358ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้อง อาคาร รพสต.บ้านหว้า อนุสรณ์7 ก.พ.61 13:35
1359ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ก.พ.61 13:03
1360ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ก.พ.61 13:02
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]