ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1361เปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประกอบ7 ก.พ.61 11:21
1362เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประขุมติดตามและประเมินผลงานนโยบายยุทธศาสตร์ ปี 2561 ประกอบ7 ก.พ.61 11:13
1363ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา7 ก.พ.61 10:09
1364ประกาศราคากลางยา 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา7 ก.พ.61 10:06
1365ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา7 ก.พ.61 09:13
1366แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชาติชาย6 ก.พ.61 14:45
1367ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตจำนงสุจริต สสอ.บางไทร ชาติชาย6 ก.พ.61 14:33
1368ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา6 ก.พ.61 11:22
1369ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ของ สสองบางปะอิน อนุสรณ์5 ก.พ.61 14:34
1370รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา2 ก.พ.61 14:00
1371สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์2 ก.พ.61 11:00
1372ประกาศราคากลางรถ 12 ที่นั่ง (งบค่าเสื่อม) ของโรงพยาบาลอุทัย ปัทมา2 ก.พ.61 10:18
1373แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง บุบผา1 ก.พ.61 15:47
1374ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบสูญญากาศทางการแพทย์ห้องควบคุมและจ่ายกลางระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ร.พ.ผักไห่ วลีพร1 ก.พ.61 14:25
1375ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน) ร.พ.ผักไห่ วลีพร1 ก.พ.61 14:23
1376ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สุพัฒน์1 ก.พ.61 11:27
1377ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 ก.พ.61 10:39
1378เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 ก.พ.61 09:50
1379ขั้นตอนการดำเนินงาน พชอ. สสอ.ท่าเรือ ชัยณรงค์31 ม.ค.61 16:02
1380รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สุพัฒน์31 ม.ค.61 15:35
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]