ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา2 ก.ค.62 12:07
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรม BMS-HOSxP V๓ เป็น BMS-HOSxP XE แบบประหยัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร2 ก.ค.62 11:25
123สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พค 2562 (บริหาร) สุนิสา1 ก.ค.62 11:05
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:56
125ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สุนิสา1 ก.ค.62 09:51
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ห้องจ่ายยา คลังยา สุนิสา1 ก.ค.62 09:44
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:39
128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:35
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กร ๒๘๕๑ รพ.วังน้อย สุนิสา1 ก.ค.62 09:31
130ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามรายงานขอซื้อที่ 185 สุนิสา1 ก.ค.62 09:28
131ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล๊กและยกระดับพื้นรพสต,หัวเวียง สุขกิจ28 มิ.ย.62 23:00
132ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุดำเนินงานยาเสพติด ชัยรัตน์28 มิ.ย.62 15:50
133ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา ชัยรัตน์28 มิ.ย.62 15:50
134ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อนำ้มัน ชัยรัตน์28 มิ.ย.62 15:49
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:34
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:19
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:18
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:17
139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:15
140ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:14
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]