ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
121ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ก.ย.62 15:56
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นรับภาพใช้สำหรับเครื่อง CR วิไลวรรณ4 ก.ย.62 14:30
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วิไลวรรณ4 ก.ย.62 13:21
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้ายาง 2หน้า วิไลวรรณ4 ก.ย.62 11:03
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 12 รายการ วิไลวรรณ4 ก.ย.62 10:52
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงยานพาหนะ) จำวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย4 ก.ย.62 09:42
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงยานพาหนะ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย4 ก.ย.62 09:41
128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ซ่อมบำรุงยานพาหนะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย4 ก.ย.62 09:39
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุงานสวน จำนวน 4 รายการ วิไลวรรณ4 ก.ย.62 08:31
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ วิไลวรรณ3 ก.ย.62 11:24
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (บำรุงรักษาสวน/สนาม) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย3 ก.ย.62 09:18
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย3 ก.ย.62 09:11
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง/งานบ้านงานครัว/วัสดุอื้น ๆ จำนวน 4 รายการ รพ.อุทัย สมชาย3 ก.ย.62 09:09
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย3 ก.ย.62 09:02
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย3 ก.ย.62 08:58
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย3 ก.ย.62 08:54
137ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วิไลวรรณ3 ก.ย.62 08:43
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าประดับอาคารสีฟ้า วิไลวรรณ2 ก.ย.62 15:21
139ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร2 ก.ย.62 14:55
140ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร2 ก.ย.62 14:35
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]