ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1381แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ปี 2561(เพิ่มเติม) ประกอบ24 ก.ค.61 11:39
1382ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ค.61 10:19
1383ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ก.ค.61 14:22
1384ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร20 ก.ค.61 11:52
1385ประกาศราคากลางระบบระบายน้ำท่วมขังสถานีอนามัยตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 ก.ค.61 14:18
1386ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา THREE-WAY IV โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
1387ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV SET เด็ก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:30
1388ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Bacterial/Viral Fiter โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:29
1389ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อย้ายและติดตั้งโคมไฟผ่าตัดชนิดแควนเพดานโคมคู่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:26
1390ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง Medical Gas Outlet ห้องผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล19 ก.ค.61 13:25
1391จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพสต.บ้านโพธิ์ สุขกิจ19 ก.ค.61 11:54
1392ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีอนามัยตำบลบ้านหลวง ๓๓ รายการ สุขกิจ18 ก.ค.61 14:34
1393ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตู้เสื้อผ้าบิ้วอิน จำนวน 13 ห้อง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล17 ก.ค.61 17:52
1394ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร17 ก.ค.61 09:56
1395สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์16 ก.ค.61 15:56
1396ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 ก.ค.61 14:48
1397ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านคลัง ประกอบ16 ก.ค.61 14:23
1398ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ก.ค.61 13:31
1399ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask N95 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ก.ค.61 13:31
1400ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์คงทนถาวร จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล13 ก.ค.61 13:30
ทั้งหมด : 1994 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [Next] [Last Page]